Các trường hợp được đổi trả:

  • Sản phẩm lỗi, nguyên nhân do nhà sản xuất.
  • Sản phẩm có chất lượng không đảm bảo nguyên nhân do nhà sản xuất, do bảo quản.
  • Trường hợp khách dị ứng với sản phẩm.

Yêu cầu của hàng đổi trả:

  • Chứng minh được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm tại YO SANA
  • Sản phẩm đổi trả phải còn đầy đủ bao bì
  • Mang theo hóa đơn khi đổi trả hàng (hóa đơn không quá 2 tháng kể từ ngày mua hàng)